Office Depot Business Partner
801 800 801
W koszyku:
0 prod. 0 zł
rozwiń

Regulamin

§ 1.
Wstęp

 
1. Niniejszy Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w niżej opisanych Promocjach.
2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.
3. Organizatorem Promocji jest „Ofix Lewandowski” Spółka Jawna, ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, NIP 783-00-28-623, REGON 630172070 wpis do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000084016, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.
4. Przystąpienie do Promocji następuje z poszanowaniem zasady dobrowolności.
 
§ 2.
Zasady i okres trwania Promocji


1.Promocji podlegają zakupy Towarów w cenach katalogowych oferowanych w Promocji przez Organizatora Promocji na https://www.ofix.pl/index.php?id=cms&pkey=promocje z wyłączeniem wód i papierów klasy C, w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021r. lub do wyczerpania zapasów nagród.
2. W okresie trwania Promocji Uczestnik Promocji:
2.1. ma prawo do nagrody w postaci zakupu  produktu w cenie 1 grosz każdy zwanych w dalszej części Regulaminu „Gratisem” za dokonanie zakupu:

2.1.1. Przy zakupie dowolnego produktu z grupy promocyjnej "Nobo gratis za zakup" uczestnik promocji otrzyma butelkę ze stali nierdzewnej Nobo za 1 grosz. Promocja trwa do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.2. Przy zakupie kawy ziarnistej Pluton Pluton Black, 500g (Kod towaru: KW283) uczestnik promocji otrzyma drugą taką samą za 1 grosz. Promocja trwa do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.3 Przy zakupie dwóch dowolnych produktów z grupy promocyjnej "Kupon do Pyszne.pl za 1 gr!" uczestnik promocji otrzyma kupon do portalu Pyszne.pl o wartości 20 zł za 1 grosz. Promocja trwa od 18.02.2021 wyczerpania zapasów nagród.

 

Jak zrealizować kupon rabatowy

Kupon rabatowy Pyszne.pl można wykorzystać tylko i wyłącznie w restauracjach oferujących płatność online. Kod rabatowy należy wpisać na końcu zamówienia, pod opcją płatności. Kwota Twojego zamówienia zostanie obniżona o wartość podanego kuponu. Pozostała kwota musi zostać opłacona za pomocą płatności online.

Kupon rabatowy jest do jednorazowego wykorzystania, nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). W pierwszej kolejności muszą zostać spełnione warunki restauracji. Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości kuponu, należy opłacić różnicę ceny za pomocą płatności online.

Podczas jednego zamówienia możesz skorzystać tylko z jednego kuponu Pyszne.pl. Kupony rabatowe i zniżki nie łączą się z innymi promocjami. Kupon dla Nowego Klienta przysługuje tylko i wyłącznie nowym użytkownikom Pyszne.pl. Wykorzystując przy zamówieniu kupon rabatowy, do Twojego konta nie zostają przypisane punkty lojalnościowe oraz nie otrzymujesz pieczątki lojalnościowej.

Więcej informacji na: https://www.pyszne.pl/obsluga-klienta-klient-temat-kupony-rabatowe

 

2.1.4 Przy zakupie ramki prezentacyjnej Tarifold (TI418), uczestnik promocji otrzyma zestaw markerów permanentnych edding 300, 3szt, mix kolorów za 1 grosz. Promocja trwa  do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.5 Przy zakupie 2 szt produktu marker przemysłowy w paście edding 950 czerwony (MK496), uczestnik promocji otrzyma trzeci taki sam za 1 grosz.. Promocja trwa do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.6 Przy zakupie dowolnych produktów z grupy promocyjnej "Mop lub ściereczka marki York za 1 grosz!" za kwotę:
 

  • 100 zł netto otrzymasz ściereczkę jak bawełna York Lux 2034 za 1 grosz.
  • 250 zł netto otrzymasz  mop płaski York Salsa 8130 1 grosz.


gratisy dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych - wysyłane losowo. Promocja trwa od 02.03.2021 do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.7 Przy zakupie dowolnych produktów z grupy promocyjnej "Papier nawilżany Velvet za 1 grosz!" za kwotę 99zł netto uczestnik promocji otrzyma Papier nawilżany Velvet Camomile & Aloe Vera, 42 listki za 1 grosz. Promocja trwa od 10.03.2021 do wyczerpania zapasów nagród.

2.1.8 Przy zakupie dowolnych produktów z grupy promocyjnej "Mydło antybakteryjne za 1 grosz!" za kwotę 79zł netto uczestnik promocji otrzyma antybakteryjne mydło w płynie Attis Gold Drop, zapas, 400ml za 1 grosz. Promocja trwa od 31.03.2021 do wyczerpania zapasów nagród.

2.2. może skorzystać z promocji cenowej, polegającej na obniżeniu cen na Towary należące do promocji "Outlet", "Hit cenowy", "Hit dnia".
2.3. może otrzymać toner Ofix Premium na próbę. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ofix.pl, Uczestnik promocji otrzymuje toner wraz z kolejną dostawą w celu testowania. Czas przeznaczony na testy jest określony i wynosi 2 tygodnie. W ciągu tych 2 tygodni może zwrócić produkt nie ponosząc żadnych kosztów. Toner powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dokumentu porozumienia. Uczestnik promocji nie może zwrócić tonera z całkowicie wyczerpanym ładunkiem. W przypadku gdy toner nie zostanie zwrócony, po 2 tygodniach, Uczestnik Promocji otrzymuje fakturę VAT.
3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji za pośrednictwem www.ofix.pl, Doradcy Klienta lub Przedstawiciela Handlowego.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami indywidualnymi i cenami specjalnymi.
5. Uczestnik Promocji może skorzystać z wyżej wymienionych promocji pod warunkiem, że cena wybranego Towaru nie jest niższa niż ustalona cena promocyjna lub cena cennikowa, pomniejszona o maksymalny rabat przewidziany dla tego towaru.
6. Prawo do zakupu w cenie 1 grosz przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy zestaw uprawniający do otrzymania nagrody jest dostarczany w jednej dostawie.
7. Gratis zostanie dostarczony Uczestnikowi Promocji do jego siedziby na terytorium RP w dostawie wraz z zamówionymi Towarami zawartymi w jednej dostawie.
8. Uczestnik Promocji może uzyskać informacje o dostępnych Gratisach oraz o Promocji na stronie www.ofix.pl, a także pod numerem telefonu 61/655 00 00
9. W przypadku zwrotu zakupionego przez Uczestnika Promocji Towaru lub odstąpienia od umowy zakupu tego Towaru lub Usługi, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Gratisu. W przypadku braku takiej możliwości, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim równowartości Nagrody ustalonej na dzień jej otrzymania na podstawie wystawionej faktury VAT. Równowartość nagrody ustalana będzie w oparciu katalogową wartość towaru.
 
§ 3.
Postanowienia końcowe

 
1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w siedzibie Organizatora Promocji, oraz na stronie internetowej www.ofix.pl.
3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.ofix.pl wywołanej przyczynami niezależnymi od nich, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
4. Zawartość Gratisów może zostać zmieniona w trakcie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od Ofix. Zmiana nie będzie powodować zmiany wartości ani właściwości użytkowych Gratisów.
5. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do poinformowania Organizatora Promocji o dokonanych w jego przedsiębiorstwie, przekształceniach, połączeniach i innych zmianach mających wpływ na realizację obowiązków i uprawnień w związku z uczestnictwem w Promocji.
6. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu są właściwe miejscowo sądy powszechne.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
8. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie.

 

Polityka prywatności   |   © Ofix.pl