Office Depot Business Partner
801 800 801
W koszyku:
0 prod. 0 zł
rozwiń

FORMATY PAPIERU

Formaty arkusza papieru określają jego zewnętrzne wymiary. Wielkość ta wyrażona jest w milimetrach. Wymiary arkuszy opisuje się w postaci symbolu literowo-cyfrowego np. A4.
Podstawowy podział formatów to: A, B i C.
Formaty oznaczone literą A:
• najczęściej stosowanym formatem jest format A4 (standardowy papier do drukarki) i format A5 (kartka zeszytu, połowa A4)
• powierzchnia formatu A0 wynosi 1m²
• jest 8 formatów A (A0-A10)
• rozmiary formatu A0 są tak dobrane, aby kolejne formaty z tej serii były tworzone przez dzielenie arkuszy w połowie ich dłuższego boku. Stąd format A1 jest połową A0, A2 połową A1 itd., jednak zawsze z zaokrągleniem do pełnych milimetrów
Formaty oznaczone literą B są to formaty pomocnicze, są nieco większe od swoich odpowiedników w formacie A. Dokładnie wymiar formatu B jest średnią geometryczną dwóch pośrednich wymiarów formatu A (np. wymiary formatu B4 są średnią geometryczną z boków A4 i A3)
Formaty oznaczone literą C są głównie pomyślane dla kopert. Ich numeracja informuje, jakiego rodzaju papier formatu A można bez składania umieścić w danej kopercie, np. do koperty C4 mieści się bez składania papier A4. Jeśli papier A4 zostanie raz złożony na pół, będzie miał wymiary A5, a zatem zmieści się w kopercie C5. Dwukrotnie złożony na pół papier A4 ma format A6, a więc mieści się idealnie w kopercie C6.
formaty zasadnicze formaty pomocnicze
SZEREG A SZEREG B SZEREG C
Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]
4A0 1682×2378
2A0 1189×1682
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
format DL 99×210 koperta DL 110×220
C7/6 81×162

 

Sprwadź nasze papiery Ofix!

 

Idealny do codziennych wydruków dokumentów wewnętrznych

 

Profesjonalny wygląd drukowanych dokumentów, dzięki wysokiej bieli papieru.

 powrót